برای خرید و مشاهده قیمت عمده محصولات مراحل زیر را انجام دهید:

1- ثبت نام در سایت / ورود به سایت
2- ارسال کارت ویزیت مغازه یا فروشگاه و شماره موبایل ثبت نامی به شماره 09197702125
با تکمیل ثبت نام بعد از ورود به سایت قیمت های عمده محصولات را مشاهده خواهید کرد.